J. Ocean Eng. Technol. Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Beom-Seon Jang 3 Song-Han Jin 1
Cheol-Woong Jang 1 Chungkuk Jin 1
Gyung-Ho Jang 1 Eun Seok Jin 1
Hag Soo Jang 1 Han-Sol Jin 1
Ho-Sang Jang 1 Hoyeong Jin 1
Ho-Yun Jang 1 Taekseong Jin 1
Hoyun Jang 1 Chul-Hee Jo 1
Min-Suk Jang 4 Gwang-Woo Jo 1
Taek Soo Jang 1 Huisang Jo 2
Hye-Jin Jang 1 Hyo Jae Jo 5
In Sung Jang 1 Hyo-Jae Jo 8
Jae-Hee Jang 1 Jong-Rae Jo 1
Jae-Won Jang 1 Sung-Won Jo 1
Jaewon Jang 1 Yongjin Jo 1
Jinho Jang 1 Hangil Joe 2
Junwoo Jang 1 Moon-Gab Joo 1
Ki-Ho Jang 1 Sung-Hyeon Joo 1
SeoWon Jang 1 Youngseok Joo 1
Won-Seok Jang 1 Suchan Joo 1
Youngsu Jang 1 Tae-Hwan Joung 1
Sung Chul Jee 2 Taehwan Joung 1
Gi-Young Jeon 1 Young-Do Ju 1
Gyu-Mok Jeon 3 Jaeheung Ju 1
Ho-Seong Jeon 3 Bong-Huan Jun 9
Hong-Woo Jeon 1 Je-Cheon Jun 1
MyungJun Jeon 4 Seockhee Jun 1
Seok-Hee Jeon 1 Byung-Jin Jung 1
Wooyoung Jeon 1 Chulmin Jung 1
Yun-Ho Jeon 1 Dong Woo Jung 2
Hee-Rock Jeong 1 Dong-Ho Jung 2
Ho-shin Jeong 1 Dong-Woo Jung 2
Hyeon-won Jeong 1 Dong-Wook Jung 1
Jae-Hun Jeong 2 Dongho Jung 11
Jae-Hyun Jeong 3 Gyung-Seok Jung 1
Jinseok Jeong 1 Ho-Seok Jung 1
Nakshin Jeong 1 Ho-shin Jung 1
Sang-Ki Jeong 1 Hunsang Jung 1
Se-Min Jeong 8 Hyun-Soo Jung 1
Seokki Jeong 1 Jae-Hwan Jung 10
Seong-Jae Jeong 1 Jaehoon Jung 1
Seong-Yeob Jeong 1 Jin-Woo Jung 1
So-Won Jeong 2 Jongdae Jung 1
Uh-Cheul Jeong 6 Jung Yeul Jung 1
Woo-Young Jeong 2 Ki-Seok Jung 1
Yeon-Myeong Jeong 5 Kwang Hyo Jung 9
Yeon-Uk Jeong 1 Kwang-Hyo Jung 4
Yeong-Han Jeong 1 Rho-Taek Jung 1
Yong-Kuk Jeong 1 Sang-Jin Jung 1
Youn-Ju Jeong 1 Seungho Jung 1
Han Koo Jeong 1 Somi Jung 1
Ho-Jin Jeong 1 Tae-Hwa Jung 1
Jae Yun Jeong 1 Won-Do Jung 2
Jae-Hoon Jeong 1 Byoung-Hoon Jung 1
Jin-Hwan Jeong 1 DooJin Jung 3
Jin-yeong Jeong 1 Hyen-Cheol Jung 3
Jin-Yong Jeong 1 Jae Sang Jung 1
Kwang-Leol Jeong 1 Jae-Sang Jung 2
Yeon Myeong Jeong 1 Jaesag Jung 1
Dae-Hyeong Ji 2 Jong-Yeon Jung 2
Hyeong-Seok Ji 1 Jongyeon Jung 1
Yoon Hee Ji 2 Joseph Chul Jung 1
Huang Jiafeng 1 Seung-Ho Jung 1
Dong-Hwan Jin 1 Sung-Jun Jung 2
Haibin Jin 1 Taehwa Jung 1


ABOUT
BROWSE ARTICLES
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

PUBLICATION ETHICS
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
President Office BD Rm. 1302, 13 Jungang-daero 180beon-gil, Dong-gu, Busan 48821, Republic of Korea
Tel: +82-51-759-0656    Fax: +82-51-759-0656    E-mail: ksoehj@ksoe.or.kr                

Copyright © 2024 by The Korean Society of Ocean Engineers.

Developed in M2PI

Close layer
prev next