Study on Performance of Asymmetric Pre-Swirl Stator according to Variations in Dimensions and Blade Tip Shape
Yong-Jin Shin, Moon-Chan Kim, Jin-Gu Kang, Jun-Hyung Lee
J. Ocean Eng. Technol.. 2016;30(6):431-439.   Published online 2016 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5574/KSOE.2016.30.6.431
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Study on Compact Pre-Swirl Duct for Slender Aft-Body Crude Oil Carrier
Jin-Gu Kang, Moon-Chan Kim, Yong-Jin Shin
Journal of Marine Science and Engineering.2022; 10(3): 396.     CrossRef
Optimization of Blade Position on an Asymmetric Pre-Swirl Stator Used in Container Ships
Woo-Seok Jin, Moon-Chan Kim, Jin-Gu Kang, Yong-Jin Shin, Kyuong-Wan Lee
Journal of Marine Science and Engineering.2022; 11(1): 50.     CrossRef
Working mechanism of pre-swirl stator based on stereoscopic particle image velocimetry
Chun-yu Guo, Peng Xu, Yang Han, Guang-li Zhou, Yun-fei Kuai, Yi-wei Fan
Ocean Engineering.2021; 236: 109442.     CrossRef
Development and CFD Analysis of a New Type Pre-Swirl Duct for 176k Bulk Carrier
Gwang Yeol Yoo, Moon Chan Kim, Yong Jin Shin, Irok Shin, Hyun Woong Kim
Journal of the Society of Naval Architects of Kore.2019; 56(4): 373.     CrossRef